Download

1. winPOS

Phần mềm bán hàng trên Windows (WinXP, Vista, Windows 7), Download
Chú ý: Để cài winPOS với Windows XP cần cài sẵn các phần mềm sau (Windows Vista, Windows 7 không cần)

Để cài đặt máy in cần cài sẵn các phần mềm sau (Xem hướng dẫn tại đây)

011111 333074 800x450 Download
3 Download
2 Download
1 Download

2. EzPos HD Android

Phần mềm bán hàng trên máy tính bảng Android (7 Inch), Download

Tải Android (7 Inch) trên Google Play, Download

332 Download
112 Download
222 Download
 

3. ezPOS-  iPhone

Phần mềm bán hàng trên điện thoại iPhone. Download

002 68336 560x347 Download
iphone 50818 414x347 Download

 

4. EzPos HD iPad

Phần mềm bán hàng trên iPad, Download

2223 Download

5. ezMobile - Android

Phần mềm theo dõi hoạt động của cửa hàng (dành cho chủ cửa hàng) trên điện thoại Android, Download

Tải EZMobile trên Google Play, Download

ezmobile 05 Download
ezmobile 06 Download

 

6. ezMobile - iPhone

Phần mềm theo dõi hoạt động của cửa hàng (dành cho chủ cửa hàng) trên điện thoại iPhone. Download

ezmobile 01 Download
ezmobile 02 Download
ezmobile 03 Download
ezmobile 04 Download

 

Mobile Analytics