PC - POS

Phần mềm trên PC dành cho NV Ghi order, NV Thu ngân

* Hỗ trợ PC Windows 7 trở lên. 

* Cấu hình tối thiểu: CPU i3, Ram 4GB, HDD 20GB trống.

iPad - Order

Ứng dụng ghi món trên iPad dành cho nhân viên ghi Order

* Hỗ trợ dòng iPad chip 64bit: iPad Air, iPad mini 2, iPad Pro trở lên.

iPhone - Manager

Ứng dụng xem báo cáo quản lý dành cho chủ nhà hàng

* Hỗ trợ iPhone 5s trở lên