Video hướng dẫn

1. Đăng nhập2. Cài đặt AndPos, EzMobile3. Thiết lập cửa hàng
Hướng dẫn các bạn đăng nhập và lấy lại mật khẩu MAYBANHANG.NET.Hướng dẫn các bạn các bước cài đặt phần mềm MAYBANHANG.NET trên điện thoại, iPad.Hướng dẫn các bạn thiết lập cửa hàng trên phần mềm.
4. Bán hàng5. Quản lý kho6. Quản lý đơn hàng
7anh12
Hướng dẫn các bạn bán hàng trên WinPos,
AndPos và trang quản lý.
Hướng dẫn các bạn quản lý kho bao gồm:
kiểm kho, nhập hàng, hủy hàng…
Hướng dẫn các bạn lập đơn hàng, quản lý đơn hàng
7. Quản lý thu chi
 8. Cài đặt phần cứng 9. Theo dõi báo cáo
anh012 anh12 anh12
Hướng dẫn lập báo cáo thu chi, quản lý thu chi Hướng dẫn các bạn cài đặt thiết bị phần cứng Hướng dẫn theo dõi báo cáo
10. WinPos 11. iPadPos12. AndPos 
 iPad01 Android
Hướng dẫn các thao tác thiết lập cũng như bán hàng trên WinPos Hướng dẫn các thao tác thiết lập cũng như bán hàng trên iPadPos Hướng dẫn các thao tác thiết lập cũng như bán hàng trên AndPos.
 
13. WebPos 
webpos
Hướng dẫn các thao tác thiết lập cũng như bán hàng trên WinPos
 
Mobile Analytics