Video hướng dẫn

1. Đăng nhập 2. Cài đặt AndPos, EzMobile 3. Thiết lập cửa hàng
Dangnhap Video hướng dẫn setup Video hướng dẫn kh1 Video hướng dẫn
Hướng dẫn các bạn đăng nhập và lấy lại mật khẩu MAYBANHANG.NET. Hướng dẫn các bạn các bước cài đặt phần mềm MAYBANHANG.NET trên điện thoại, iPad. Hướng dẫn các bạn thiết lập cửa hàng trên phần mềm.
4. Bán hàng 5. Quản lý kho 6. Quản lý đơn hàng
7 Video hướng dẫn QLK Video hướng dẫn anh12 Video hướng dẫn
Hướng dẫn các bạn bán hàng trên WinPos,
AndPos và trang quản lý.
Hướng dẫn các bạn quản lý kho bao gồm:
kiểm kho, nhập hàng, hủy hàng…
Hướng dẫn các bạn lập đơn hàng, quản lý đơn hàng
7. Quản lý thu chi
 8. Cài đặt phần cứng  9. Theo dõi báo cáo
anh012 Video hướng dẫn  pc1 Video hướng dẫn  Bc Video hướng dẫn
Hướng dẫn lập báo cáo thu chi, quản lý thu chi  Hướng dẫn các bạn cài đặt thiết bị phần cứng  Hướng dẫn theo dõi báo cáo
10. WinPos  11. iPadPos 12. AndPos 
Banhang Video hướng dẫn  iPad01 Video hướng dẫn  Android Video hướng dẫn
Hướng dẫn các thao tác thiết lập cũng như bán hàng trên WinPos  Hướng dẫn các thao tác thiết lập cũng như bán hàng trên iPadPos  Hướng dẫn các thao tác thiết lập cũng như bán hàng trên AndPos.
 
13. WebPos  
webpos Video hướng dẫn
Hướng dẫn các thao tác thiết lập cũng như bán hàng trên WinPos
 
Mobile Analytics